Årsmøte 2020 Salten Naturlag

Årsmøte 2020 avholdes digitalt. Årsmøtepapirer og mer informasjon finner du her.

Årsmøtet 2020 Salten Naturlag avholdes digitalt i tidsrommet 05.02.21 – 24.02.21.

Alle medlemmer som betalte medlemsavgift i 2020 og dermed har stemmerett på årsmøtet skal ha mottatt en sms med lenke til årsmøtet. Dersom du er betalende medlem og ikke har fått sms, ta kontakt, ved å sende en sms, til Steffen Eriksen, telefon 92489977.

Årsmøtepapirer er sendt til samtlige på e-post, men ligger også vedlagt i pdf format under.

Revisjon

Årsmøteprogram med årsmelding 2020