Årsmøte Salten Naturlag 2021

Årsmøtet 2021 avholdes digitalt. Årsmøtepapirer og annen informasjon finner du her.

Årsmøtet 2021 Salten Naturlag avholdes digitalt i tidsrommet 14-16 februar, med mulighet for stemmegivning fra 5. februar.

Alle stemmeberettigede mottar en sms med en lenke til årsmøtet, som avholdes på plattformen digitalearsmoter.no. Dersom du er betalende medlem og ikke får sms innen 5. februar sendes en sms til Steffen Eriksen, telefon 92489977. Årsmøtepapirer sendes pr epost og ligger også tilgjengelig her.

For medlemmer som ikke har epostadresse sendes årsmøtepapirer på særskilt forespørsel.

Revisjonsberetningen legges også her når regnskap er ferdig revidert.

 

Årsmøtepapirer Årsmøte 2021

Årsberetning