Foto: Gull H. Pedersen

Aktivt soppår i Salten

Vi er godt fornøyd med årets soppkontroller, men håper at enda flere finner veien til oss neste år.

Naturlig nok hadde Bodø mest kontroller med 10 i tallet, men vi er glade for at vi kunne tilby folk å komme for å få kontrollert sine sopper i seks av områdets ti kommuner. Totalt hadde vi 58 «kurver», noe som er mye bedre enn året før. Men så er vi også flere soppkontrollører som kan fordele seg, totalt 7. Og neste år har vi med enda en nyutdannet. PS en «kurv» vil si at vi i våre rapporter til Norges sopp- og nyttevekstforbund, teller hver enkelt som kommer med sopp, som 1 «kurv». I tillegg til alle som hadde med sopp, hadde vi godt besøk av folk som kom for å se på utstilling som vi hadde på alle 17 kontrollene. Tusen takk til alle dere som var innom, både for å se og diskutere sopp – og ikke minst fortelle historier rundt sopp eller dele soppoppskrifter.

Vi satser på å fortsette med samme opplegg neste år, så velkommen til soppkontroll fra august neste år. For Bodø regner vi med ukentlige kontroller, og for de andre kommunene i Salten, håper vi å kunne være representert i så mange kommuner som mulig. Og skulle du som leser dette ha lyst til å sjekke ut hva det vil si å være soppkontrollør/soppsakkyndig, så ta kontakt på post@salten-naturlag.com eller her https://salten.soppognyttevekster.no/om-oss/. Du kan også lese her: https://soppkontroll.no/bli-soppkontrollor/

Foto fra en av våre soppkontroller på Vågønes i Bodø.