Om oss

Salten naturlag

Om naturlaget

Salten naturlag ble etablert i mai 1967. Til å begynne med engasjerte medlemmene seg med å støtte Nordland Fylkesmuseum med å etabler en naturhistorisk avdeling. Blant annet bidro medlemmene med utstoppede fugler og dyr.

Både Norsk Zoologiske forening, Norsk ornitologisk forening og Tromsø Museum (naturhistorisk avdeling) ga foreningen sin uforbeholdne anerkjennelse og støtte og Salten naturlag påtok seg også innsamlings- og registreringsoppdrag for Norsk Botanisk forening og Zoologisk museum i Oslo. Siden den gang har en gruppe medlemmer med interesse for botanikk kartlagt store områder i alle kommunene i Salten. Mer informasjon om dette kan finnes på www.saltenflora.no

I nyere tid har naturlaget knyttet seg til Norges sopp og nyttevekstforbund og vi arrangerer turer og aktiviteter knyttet til blant annet tang og tare, grønne nyttevekster og sopp. I tillegg fokuserer vi gjerne på lokalprodusert mat og har foredrag høst og vinter med tema som er relevante i forhold til natur og dyr.

Vi er tilknyttet studieforbundet Natur og miljø og gjennomfører ulike kurs både for medlemmer og andre.

Styre

Steffen Eriksen

Styreleder

92489977

stefferik@gmail.com

Marit Nystadbakk

Styremedlem

91188735

m.nystadbakk@gmail.com

Lena Kines

Styremedlem

95112622

lenasin@gmail.com

Birthe Lykkegaard

Styremedlem

48272828

lykkegaard.birte@gmail.com

Eli Lundquist Dammen

Varamedlem

45275700

e-damm@live.no

Anfinn Svein Pavall

Varamedlem

75641143