Om oss

Salten Naturlag

Om naturlaget

Salten Naturlag er ei forening med base i Bodø, men favner hele Salten-området. Vi arrangerer turer og aktiviteter knyttet blant annet til tang og tare, blomster (og bier), grønne nyttevekster og sopp. Samtidig har vi fokus på diverse tema som handler om natur og dyr. Vi er tilknyttet studieforbundet Natur og miljø og gjennomfører ulike kurs både for medlemmer og andre.

I vårt formål står det blant annet at laget skal «være et bindeledd mellom distriktets interesserte – fagfolk så vel som amatører – hovedsakelig innen geologi, botanikk, mykologi og zoologi». Vi skal også «stimulere til opplæring og forståelse for natur og naturvern» og «arbeide for bedre bruk av naturen og naturressursene.»

Det startet i 1967 …
Salten Naturlag ble stiftet i 1967. Først mange år senere ble vi tilknyttet Norges Sopp- og nyttevekstforbund. 
Til å begynne med engasjerte medlemmene seg med å støtte Nordland Fylkesmuseum med å etablere en naturhistorisk avdeling. Blant annet bidro medlemmene med utstoppede fugler og dyr. Både Norsk Zoologiske forening, Norsk ornitologisk forening og Tromsø Museum (naturhistorisk avdeling) ga foreningen sin uforbeholdne anerkjennelse og støtte og Salten Naturlag påtok seg også innsamlings- og registreringsoppdrag for Norsk Botanisk forening og Zoologisk museum i Oslo. Siden den gang har en gruppe medlemmer med interesse for botanikk kartlagt store områder i alle kommunene i Salten. Mer informasjon om dette kan finnes på www.saltenflora.no.

Kontaktinformasjon:
mail til post@salten-naturlag.com eller melding på facebooksiden Salten Naturlag. Eventuelt ta direkte kontakt med noen i styret:

Styre

Tone Dorthea Bentzen

Styreleder

93014256

tonedorthea@gmail.com

Lillian Iversen

Styremedlem

91804597

lillian.ch.iversen@gmail.com

Gull Helgesen Pedersen

Styremedlem

90209521

gullped@gmail.com

Bengt Hansen

Styremedlem

99227034

bengttho@online.no

Rolf Steen

Varamedlem

90940720

rolfsteen54@gmail.com

Ann Buvik

Varamedlem

41566135

abuvi@online.no