Elvemusling og blåmarimjelle på Norsia

Praktisk info

Fra: 10.08.20 17:30

Til: 10.08.20 00:00

Adresse: Unnamed Road, 8016, Bodø, Norge

Forening: Salten naturlag

Region: Nordland

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Kr 50

Antall plasser: 15

Antall plasser igjen: 15

Arrangementet er allerede ferdig

Elvemuslingen lever i ferskvann, og står på Rødlisten for norske arter, som sårbar art. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen handlingsplan for bevaring av elvemuslingen. Vi går på tur for å se på et sted der den er kjent, og ser samtidig om vi finner Norges nordligste forekomst av blåmarimjelle. Maks 15 deltagere. Oppmøte ved grendehuset på Festvåg kl 17.30.

Påmelding innen 7 august, til Helga Vik, tlf 95209669. Gratis for medlemmer, kr 50,- for deltagere som ikke er medlem. Vipps til #22395