Årsmøte i Salten Naturlag 2024 – 12. februar

Hva vet du om våre verneområder i Salten? Hvor er de og hvorfor de er vernet? På årsmøtet 12. februar har vi hentet inn nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen for å snakke om tema

Årsmøtet starter kl. 18.00, og beregnes å vare ca 2,5 timer, inkludert foredraget «Hva er et verneområde, hvor finnes de og hvorfor er de vernet?». Møtet holdes i miljøhuset på Vågønes (gamle forsøksgården). Vi byr på enkel servering.

Har du saker du ønsker å ta opp, send til post@salten-naturlag.com innen 22. januar. 2023
Etter årsmøtet setter vi fokus på våre verneområder i Salten. Vi har invitert nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen til å snakke om «hva er et verneområde, hvor finnes de og hvorfor er de vernet». Han vil blant annet si noe om historikken bak naturvern og dra en parallell til de verneområdene vi har i Salten og som er knyttet til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.