Årsmøte Salten Naturlag 2022

Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 Salten Naturlag avholdes på Miljøhuset på Vågønes, 6 mars kl 18.30

Alle stemmeberettigede mottar innkalling pr mail eller post. Årsmøtepapirer sendes kun pr epost og ligger også tilgjengelig her:

Program årsmøte 2022 Salten Naturlag