Siden holder for tiden på å oppdateres, det kan oppleves midlertidige problemer

Betingelser og ansvar

For kjøpsvilkår, avbestillinger og ansvarsforhold vises til NSNF sine retningslinjer.
En hver påmelding til tur og deltagelse på tur forutsetter at man godtar disse forholdene.
https://soppognyttevekster.no/kjopsvilkar-og-avbestillingsregler/