Betingelser og ansvar

For kjøpsvilkår, avbestillinger og ansvarsforhold vises til NSNF sine retningslinjer.
En hver påmelding til tur og deltagelse på tur forutsetter at man godtar disse forholdene.
https://soppognyttevekster.no/kjopsvilkar-og-avbestillingsregler/