Foto: Tone Bentzen

Naturlaget var med da område ble sperret av midlertidig

Før påske var en dugnadsgjeng fra naturlaget i Ausvika sammen med Aviaja Kleist fra Bodø Kommune og gjorde en stor innsats for å forhindre mer erosjon. Et sårbart område ble sperret av midlertidig og skilt satt opp. Flere sjeldne arter er under høyt press og mer må gjøres for å forhindre at naturmangfoldet reduseres. Dette er en god fortsettelse på arbeid kommunen allerede er i gang med. Vi presser på for at prosessen skal gå raskere. Vi tror det er mulig å kombinere et stort artsmangfold samtidig som Bodøs befolkning bruker stedet. Innspill til kommunens naturmangfoldplan ble levert i vinter og i juni er politikerne invitert med på tur i Ausvika for å kunne vise og fortelle dem om noen av det sjeldne og sårbare arter som finnes her. Vi håper dette kan bidra positivt til at alle arter overlever og befolkningen i Bodø kommune verner om de botaniske skattene som fins der. Det er mulig det blir mer dugnad i forbindelse med dette. Håper mange da kan stille opp.