Årsmøte Salten Naturlag

Bjøllåvatn på tur med hest Foto: Lars Petter Kalkenberg

Praktisk info

Dato: 12.02.24

Tidspunkt: 18:00 - 20:30

Adresse: Vågøynes, Bodø, Norge

Forening: Salten naturlag

Region: Nordland

Pris fra: Gratis

Arrangementet er stengt for påmelding

Hva vet du om våre verneområder?

Hva vet du om våre verneområder i Salten? Hvor er de og hvorfor de er vernet? På årsmøtet 12. februar har vi hentet inn nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen for å snakke om tema.

Årsmøtet starter kl. 18.00, og beregnes å vare ca 2,5 timer, inkludert foredraget «Hva er et verneområde, hvor finnes de og hvorfor er de vernet?». Møtet holdes i miljøhuset på Vågønes (gamle forsøksgården). Vi byr på enkel servering.

Har du saker du ønsker å ta opp, send til post@salten-naturlag.com innen 29. januar. 2023
Etter årsmøtet setter vi altså fokus på våre verneområder i Salten. Vi har invitert nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen til å snakke om «hva er et verneområde, hvor finnes de og hvorfor er de vernet». Han vil blant annet si noe om historikken bak naturvern og dra en parallell til de verneområdene vi har i Salten og som er knyttet til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.