Fjerning av Lupiner ved Asylsetra

Praktisk info

Dato: 24.06.24

Tidspunkt: 18:00 - 20:00

Adresse: Maskinisten Junkerveien

Forening: Salten naturlag

Region: Nordland

Pris fra: Gratis

Vil du være med på å bekjempe en av våre skadelige fremmedarter?

Vil du være med på å bekjempe en av våre skadelige fremmedarter?

Hagelupin er i rask spredning her i landet, særlig langs jernbaner og på skrotemark, langs veier og stier, der andre arter blir utkonkurrert.

Det finnes lupiner mange steder langs småveiene i Bodømarka.

Vi møter opp i Maskinisten, mandag 24. juni kl 18, og går til Asylsetra.

Ta med spade, ryggsekk og plastikkposer til røtter og blomster.

Ved spørsmål kontakt Rolf Steen, helst med sms, tlf 90940720.

Ingen påmelding