Foto: Gull H. Pedersen

Soppkontroller og arrangement høsten 2023

Vi er nå godt i gang med sommeren 2023, med alle «godsaker» som følger med. Naturlaget må tenke litt lenger og har satt opp et program for høsten der vi håper at du kan finne noe av interesse.

Det kan komme arrangement i tillegg som vil bli annonsert både på facebook-siden vår og på nettsidene hos Norges Sopp- og Nyttevekstforbund (NSNF) https://soppognyttevekster.no/kalender/ og på naturlagets eget område: https://salten.soppognyttevekster.no/

Foredrag i vinter: I tillegg til programmet som er satt opp, ønsker vi å kunne tilby foredrag til vinteren. Kom gjerne med ønsker/forslag om tema – eventuelt om du selv har et tema som kan være interessant å dele med andre. Send til post@salten-naturlag.com.

Program for høsten inneholder i hovedsak tema sopp, men ett par opplegg er unntakene:
Orkidétur Tverlandet – mandag 03.07.2023 – kl. 18.00 På grunn av sein blomstring måtte en tidligere planlagt tur utsettes. Vi får se flueblomst og blodmarihånd mfl. Oppmøte parkeringsplass ved Tverlandshallen, Sørgjerdet 3. Ta gjerne med mat og drikke. Varighet: 2 timer. Turleder: Helga Vik. Medlemmer gratis, øvrige kr. 50 Vipps 22395 – oppgi orkidétur.

Fellestur til Gildeskål sammen med Bodø og Salten Guideforening
søndag 27.08.2023
. Sett av datoen for en interessant dag: Avreise Bodø kl. 09.00.

Besøk Kulturlandskap Nordland: Den glømda staden med Thaihus og gamme, omvisning Salmon Center og Gildeskål gamle kirke, Kelpinor (Våg) – produksjon av sukkertare. Elias Blix-tunet samt «Naturhuset» med glasskuppel og/eller Følvika Northern Retreat. Informasjon om pors og bringebærproduskjon. Eventuelle spørsmål kan rettes til Helga Vik 95 20 96 69.  Påmeldingsfrist og pris kommer senere.

 

Medlemsmøter i soppsesongen: for medlemmer – tema sopp.
Vi møtes ved Miljøhuset Vågønes/Bodø hver tirsdag i august og september kl. 18.00 – 20.00. Vi tilbyr digital deltagelse via hittill ukjent kanal. (unntatt 29. 08. kun utendørs soppkontroll og ingen digital deltagelse). Her diskuterer vi spennende funn, og har det kjekt sammen.

Soppkontroller: Her kan du komme med soppkurven, og få kontrollert fangsten. Vi sjekker at du bare har trygg matsopp med hjem. Målgruppe: alle.
Bodø/Vågønes: Hver tirsdag i august og september kl 18.00 – 20.00 – sopputstilling og soppkontroll utenfor Miljøhuset på Vågønes.
Steigen:
3.september: Soppkontroll med utstilling, ved biblioteket i Leinesfjord, kl.14.00 – 16.00. 10.september: Soppkontroll med utstilling, Låven ved Brennvika (Leines), kl. 15.00 – 17.00.

For flere soppkontroller i Saltdal, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Fauske – se nærmere info rundt arrangement (lenger ned i teksten her).

 

Arrangementer:
18. – 20. august. Praktisk del av soppsakkyndig-kurs (SSK-kurs), Storjord Saltdal.
Målgruppe: For deltagere som gjennomfører, eller har gjennomført digitalt kurs for utdanning av soppsakkyndige arrangeres felt-helg med praktisk øvelse i de ulike soppgruppene. Det er også mulig for andre å melde seg på, men det forutsettes kjennskap til de vanligste matsoppene, og det vil bli fokus på å lære seg eksamenssoppene.  Pris: kr. 550 for medlemmer av Salten Naturlag (SN) som tar digitalt kurs i år eller tok i fjor/forfjor. Medlemmer får refundert kursavgiften dersom man består prøven. Deltagelse øvrige medlemmer av NSNF: kr 750. Ikkemedlemmer kr 1000. I tillegg kommer utgifter til overnatting og mat. Det er reservert noen hytter (ca kr. 400 pr person i flermannshytte), eller man kan også overnatte i telt eller bobil om man ønsker det. Max 8 deltagere, avlyses dersom 0-3 påmeldte. Påmelding innen 1. august til lillian.ch.iversen@gmail.com. Betales på Vipps til Salten Naturlag 22395 (avvent bekreftelse på plass).
Aktuell studieplan: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/959

19. og/eller 20. august Villmarksdagan Beiarn. Målgruppe: alle.
Besøk oss på stand under Villmarksdagan i Beiarn. Vi har sopputstilling og soppkontroll som er gratis, og åpen for alle. Se nærmere program for hvilken dag.
25. – 27. August. Kartlegging av storsopp Hamarøy. Målgruppe: Interesse av sopp og riktig kartlegging er nødvendig, ellers gis opplæring underveis. Noe kjennskap til sopp eller artskartlegging er en fordel. Velkommen til en intensiv kartleggingssamling. Vi leter etter arter, bestemmer så mye som mulig og registrerer funnene i artsobservasjoner.no.

TID: Vi starter fredag ettermiddag, rundt kl 16.00. Helga avsluttes med soppkontroll søndag.
Sted: Området Oppeid, Presteid. Vi overnatter på Sentrumsgården (dobbeltrom), og har arbeidsrom på Skogheim.
Pris: kr. 500 pr person (overnatting og middag lørdag. Øvrig mat ordnes av hver enkelt.
Max 10 stk. Påmelding så snart som mulig, og innen 1. august til Lillian.ch.iversen@gmail.com. Betales på Vipps til Salten Naturlag 22395 (avvent bekreftelse på plass).

1. – 2. september: Nybegynnerkurs sopp i Steigen. Målgruppe: alle.
Ingen forkunnskaper er nødvendig. Skaff deg gjerne en soppkurv, eller en annen luftig beholder for å plukke sopp i, samt en liten kniv eventuelt med børste. Det er ikke lurt å plukke sopp i tett plastpose. Kursinstruktør; Sofie Moe.
Tid: Fredag 1. september 18.00 – 22.00. Teori Steigen Bibliotek. Lørdag 2. september 10.00 – 18.00. Sted: Steigen Bibliotek på fredag, mye ute på tur lørdag.
Pris: kr. 400 for medlemmer av Salten Naturlag. Kr. 800 for ikke-medlemmer.
Påmelding innen 15. august til Sofie@lrmoe.no
Betales på Vipps til Salten Naturlag 22395.
Aktuell studieplan: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/346

Soppens dag, søndag 3. september: Målgruppe: alle
Soppens dag er en nasjonal feiring av soppen! Salten Naturlag markerer dagen med soppkontroller, turer, utstillinger og minikurs.

Soppkontroll og utstilling i Steigen. Tid og sted kommer. Åpen og gratis for alle. Du får kontrollert kurven og soppkontrolløren sørger for at du kun har matsopp med hjem.

3. september  – Soppkontroll og utstilling utenfor Zahlfjøsen på Kjerringøy kl. 14.00. Ramsalten Våtmarkssenter arrangerer sopptur på forhånd. Soppkontrollen er åpen og gratis for alle.

3. september – Soppkurs på tur, Bestemorenga Bodø, kl.12.00. Vi tar deg med ut på tur og lærer deg om matsopp og giftsopp! Etter turen samles vi og ser på fangsten, snakker om soppene dere har funnet, lager en utstilling og kanskje får vi til en smaksprøve i en av gapahukene. Maks 6 deltagere pr turleder. Påmelding til gullped@gmail.com innen 01. september. Gratis for medlemmer av Salten Naturlag, kr 50,- for ikke-medlemmer.
Aktuell studieplan: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1280
3. september – Utstilling og soppkontroll utenfor Bestemorstua, Bestemorenga Bodø kl. 16.00-18.00. Åpen for alle. Gratis. Vi ser gjennom fangsten din slik at du bare får med deg matsopp hjem.

Folkehelseuka Fauske 2023: Målgruppe: alle.
I løpet av folkehelseuka blir vi å se på stand og soppkontroll på Fauske. Nøyaktig tid og sted er ikke avklart. Følg med på Facebook, våre nettsider samt program for folkehelseuka.

8. – 10. september Sopp, mat og prat i Steigen. Målgruppe: Salten Naturlag inviterer lagets soppsakkyndige, og de som går på kurs for å bli soppsakkyndige, til Leines, sør i Steigen. (Kan bli mulig også for andre «soppnerder» å melde seg på). Tema: Soppmat og sopp-prat, en hyggetur med sopp i fokus. Vi går på tur i ulike naturbiotoper og observerer variasjonen av sopparter. Kartlegg om du vil, men matsoppen plukkes og blir til felles hygge på kvelden. Søndag lager vi sopputstilling for lokalsamfunnet og tilbyr soppkontroll.

Tid: Fra fredag 8. september kl.16.30 til søndag 10. september kl.15.00. Ekstra interesserte inviteres til garnfarging med sopp torsdag kveld og fredag formiddag hjemme hos Sofie. Sted: Låven i Brennvika. Max antall deltakere er 10 stykker, med åpning for noen flere hvis du bor i telt eller bobil/campingvogn. Adkomst: Båt fra Bodø til Helnessund fredag kl.15.00 og kl.18.00. Båten tar en time. Buss fra Helnessund til Brennvika – evt. så hentes folk på kaia. Retur på søndag kl.14.55 fra Helnessund til Bodø. For de som kommer nordfra går det hurtigbåt fra Svolvær via Skutvik som er her fredags morgen og går nordover søndag kveld. Ellers er alternativet privatbil. (For de som vil komme torsdag så går det båt fra Bodø kl.18.00). Pris: kr. 500 pr deltaker + mat og reise.
Påmelding til Sofie@lrmoe.no innen 15. august. Betales på Vipps til Salten Naturlag 22395 (avvent bekreftelse på plass). Max 10 deltagere.
Aktuell studieplan: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/345

16. september Mat og dyrkefestival Bodø/Vågønes. Målgruppe: alle.
Vi deltar på Bodø kommunes Mat og dyrkefestival i Vågønes. Det blir blant annet sopputstilling og soppkontroll, og kanskje noen smaksprøver. Følg med i sosiale medier for nøyaktig tidspunkt. Kontaktperson: braathen.elisabeth@gmail.com

21. – 23. september Salten Matfestival Fauske. Målgruppe: alle.
Vi stiller med utstilling og soppkontroll. Program for arrangementet er ikke fastlagt, følg med på sosiale medier for tidspunkt, og kom og besøk oss på matfestival!
Kontaktperson: m.nystadbakk@gmail.com

BETINGELSER OG ANSVAR
For kjøpsvilkår, avbestillinger og ansvarsforhold vises til NSNF sine retningslinjer.
En hver påmelding til tur og deltagelse på tur forutsetter at man godtar disse forholdene.

https://soppognyttevekster.no/kjopsvilkar-og-avbestillingsregler/?fbclid=IwAR31Nhw2k9Kgw3NnEoQSmi9O-iMuh2M0D6J1sypmpFgRh5bt6e6AJWoLFEs

NB ved arr. der det betales med Vipps, husk å skrive hvilket arr. det gjelder.